direct naar inhoud van Artikel 14 Sport
Plan: Glastuinbouw
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0569.BPGlastuinbouw-va02

Artikel 14 Sport

14.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Sport' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. sport- en speelveld bij de ijsbaan;

met de daarbij behorende:

  • b. bebouwing, terreinen, in- en uitritten, gronden en voorzieningen waaronder begrepen water- en waterhuishoudkundige voorzieningen, zoals sloten, greppels, watergangen, waterberging, bruggen en duikers.
14.2 Bouwregels

Op de voor 'Sport' aangewezen gronden mag worden gebouwd met inachtneming van de volgende regels:

  • a. toegestaan is maximaal 1 kleedkamergebouw/berging met een maximale oppervlakte van 100 m² en een maximale bouwhoogte van 4 meter;
  • b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 3 meter bedragen, met dien verstande dat voor lichtmasten een maximale bouwhoogte van 8 meter is toegestaan.