direct naar inhoud van Artikel 16 Verkeer
Plan: Glastuinbouw
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0569.BPGlastuinbouw-va02

Artikel 16 Verkeer

16.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. wegen, straten en paden met een verkeers- en/of verblijfsfunctie;

met de daarbij behorende:

  • b. gronden en voorzieningen waaronder begrepen water- en waterhuishoudkundige voorzieningen, zoals sloten, greppels, watergangen, oppervlaktewaterberging, bruggen en duikers.
16.2 Bouwregels

Voor het bouwen geldende de volgende regels:

Op de voor Verkeer aangewezen gronden zijn de volgende bouwwerken geen gebouwen zijnde toegestaan:

Bouwwerken geen gebouw zijnde   Maximale bouwhoogte  
Bruggen, viaducten en andere kunstwerken   15 meter  
andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde   3 meter.