direct naar inhoud van Artikel 9 Detailhandel
Plan: Glastuinbouw
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0569.BPGlastuinbouw-va02

Artikel 9 Detailhandel

9.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Detailhandel' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. detailhandel, met uitzondering van een supermarkt;

met de daarbij behorende:

  • b. bebouwing, terreinen, in- en uitritten, gronden en voorzieningen waaronder begrepen water- en waterhuishoudkundige voorzieningen, zoals sloten, greppels, watergangen, waterberging, bruggen en duikers.
9.2 Bouwregels

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

9.2.1 Bedrijfsgebouwen
  • a. de oppervlakte van de bestaande bedrijfsgebouwen mag met maximaal 20% worden vergroot;
  • b. de afstand tussen de bedrijfsgebouwen en de openbare weg mag niet verder worden verkleind;
  • c. de goothoogte van bedrijfsgebouwen mag niet meer dan 5,5 meter bedragen en de bouwhoogte niet meer dan 8 meter.

9.2.2 Bouwwerken geen gebouwen zijnde

voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:

Bouwwerken, geen gebouwen   Bouwhoogte in meters  
Erfafscheiding voor de voorgevel bedrijfswoning   1 m  
Erfafscheiding achter voorgevel bedrijfswoning   2 m  
Overige bouwwerken geen gebouwen achter voorgevel bedrijfswoning   3 m  
Overkappingen   4 m  
Verlichtingsmasten   5 m