direct naar inhoud van Artikel 10 Algemene procedureregels
Plan: Langeraarseweg 161-d, Kern Langeraar
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0569.bpLGRseweg161d10-va01

Artikel 10 Algemene procedureregels

Bij het voornemen om ontheffing te verlenen passen Burgemeester en wethouders vereenkomstig het bepaalde in artikel 3.6, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening, de volgende procedure toe:

  • a. Het voornemen tot ontheffing ligt met bijbehorende stukken, voor een ieder gedurende 2 weken ter inzage bij de gemeente;
  • b. Burgemeester en wethouders geven vooraf kennis van de terinzagelegging in een dag-, nieuws-, of huis-aan-huis-blad en verder op de gebruikelijke wijze;
  • c. In deze kennisgeving wordt vermeld dat belanghebbenden gedurende de termijn van terinzagelegging hun zienswijzen omtrent het voornemen tot ontheffing, bij Burgemeester en wethouders naar voren kunnen brengen.
  • d. Indien zienswijzen naar voren zijn gebracht wordt het besluit tot ontheffing met redenen omkleed;
  • e. Burgemeester en wethouders delen deze met redenen omklede beslissing mee aan degene die de zienswijzen naar voren hebben gebracht.