direct naar inhoud van Artikel 7 Algemene bouwregels
Plan: Langeraarseweg 161-d, Kern Langeraar
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0569.bpLGRseweg161d10-va01

Artikel 7 Algemene bouwregels

Voor het bouwen gelden de volgende algemene regels:

7.1 Ondergeschikte overschrijding goothoogte

Voor bijzondere architectuur (bijzondere kapvormen) en voor dakkapellen en dakopbouwen, zijn ondergeschikte overschrijdingen van de goothoogte toelaatbaar.

7.2 Onderkeldering van gebouwen:
  • a. De onderkeldering van gebouwen is uitsluitend binnen het bouwvlak toegestaan;
  • b. de bouwdiepte mag maximaal 4 meter bedragen;
  • c. de ondergrondse bebouwing of halfverdiepte bebouwing mag uitsluitend onder het gebouw worden gerealiseerd, met uitzondering van ingangspartijen en voorzieningen voor de toetreding van daglicht;
  • d. de bouwhoogte van keermuren ten behoeve van ingangspartijen mag niet meer dan 1.20 meter bedragen;
  • e. de voorzieningen voor de toetreding van daglicht mogen niet meer naar voren dan 1 meter voor de voorgevel worden gebouwd.