direct naar inhoud van 1.3 Doel van het bestemmingsplan
Plan: Bestemmingsplan Kern Nieuwkoop
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0569.bpNKPkernNieuwkoop-va01

1.3 Doel van het bestemmingsplan

Het belangrijkste doel van onderhavig bestemmingsplan is beheer van de huidige situatie en het maken van een plan dat de huidige actuele situatie weergeeft. Dit betekent dat in hoofdzaak de bestaande situatie in het plan wordt vastgelegd.

Het bestemmingsplan is opgebouwd uit een toelichting, regels en een verbeelding. De verbeelding en regels zijn de juridisch bindende onderdelen van het bestemmingsplan. Daarin is vastgelegd welke bouw en gebruiksmogelijkheden de gemeente Nieuwkoop in het plangebied toestaat.

Vigerende bestemmingsplannen

In het plangebied gelden bij totstandkoming van dit bestemmingsplan verschillende bestemmingsplannen. De onderstaande tabel bevat een opsomming van de plannen met de data van vaststelling en goedkeuring.

Tabel 1. Vigerende bestemmingsplannen in het plangebied

Bestemmingsplan   Vaststelling raad   Goedkeuring GS  
1 Kern Nieuwkoop2. Landelijk Gebied  
25-03-1999
Beroep ABRS
16-102002
29-09-2005  
09-11-199916-05-2006