direct naar inhoud van 1.4 Leeswijzer
Plan: Bestemmingsplan Kern Nieuwkoop
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0569.bpNKPkernNieuwkoop-va01

1.4 Leeswijzer

De toelichting op het bestemmingsplan bestaat uit twee delen:

Deel A Planopzet (Hoofstuk 2 en 3)

Dit plandeel beschrijft de ruimtelijke en functionele uitgangspunten voor het bestemmingsplan 'Kern Nieuwkoop'. De ontwikkelingen die met het plan worden mogelijk gemaakt worden ook in dit deel beschreven. Daarnaast bevat het de juridische uitgangspunten voor de vertaling van de visie in het bestemmingsplan. Om een indruk te krijgen wat met het bestemmingsplan wordt beoogd en hoe het juridisch vertaald wordt, is het lezen van deel A voldoende.

Deel B Verantwoording (Hoofdstuk 4, 5, 6, 7, 8 en 9)

Deel B geeft de achtergronden, toelichting en motivatie op de gemaakte keuzen weer die uiteindelijk hebben geleid tot de uitgewerkte planopzet. In dit onderdeel wordt onder meer de bestaande situatie, het beleidskader, de milieuhygiƫnische aspecten, de economische uitvoerbaarheid en de procedures behandeld.