direct naar inhoud van 2.1 Inleiding
Plan: Bestemmingsplan Kern Nieuwkoop
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0569.bpNKPkernNieuwkoop-va01

2.1 Inleiding

Op grond van het vigerende beleid, zoals verwoord in hoofdstuk 5 en de gesignaleerde kwaliteiten, knelpunten en ontwikkelingen, zoals verwoord in hoofdstuk 4 en hierna, wordt in dit hoofdstuk de visie op de kern Nieuwkoop beschreven. Deze visie dient als onderlegger voor het bestemmingsplan.