direct naar inhoud van 9.2 Vooroverleg
Plan: Bestemmingsplan Kern Nieuwkoop
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0569.bpNKPkernNieuwkoop-va01

9.2 Vooroverleg

Artikel 3.1.1 Bro geeft aan dat Burgemeester en Wethouders bij de voorbereiding van een bestemmingsplan overleg met de besturen van bij het plan betrokken waterschappen. Waar nodig, moet overleg worden gevoerd met besturen van andere gemeenten, provinciale diensten, de inspecteur van de ruimtelijke ordening en andere instanties die belast zijn met de behartiging van belangen die met het plan zijn gemoeid. De instanties die in kennis gesteld moeten worden van dit bestemmingsplan zijn geïnformeerd en hebben 6 weken de tijd gekregen om hun reactie in te dienen.

Er hebben drie instanties gereageerd. Hun reacties en de beantwoording daarvan zijn in bijlage 8 'Nota van beantwoording vooroverleg en inspraak' opgenomen.