Bijlagen bij de toelichting

 

 

Bijlage 1.      Nota van Zienswijzen.

Bijlage 2.      Verkennend bodemonderzoek Noordenseweg 50A te Nieuwkoop, Bureau Grondslag, d.d. 26 september 2012.

Bijlage 3.      Akoestisch onderzoek bouwplan Noordenseweg 50A te Nieuwkoop, Schoonderbeek en partners, d.d. 19 september 2012

Bijlage 4.      Natuurtoets Noordenseweg 50A te Nieuwkoop, Bureau Waardenburg, d.d. 24 september 2012