direct naar inhoud van Regels
Plan: Bestemmingsplan Zuidhoek, 1e herziening
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0569.bpNKPzhoekomissie-va01

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1 plan

Het bestemmingsplan 'Bestemmingsplan Zuidhoek, 1e herziening' met identificatienummer NL.IMRO.0569.bpNKPzhoekomissie-va01 van de gemeente Nieuwkoop.

1.2 bestemmingsplan

De geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels (en eventuele bijlagen).

1.3 bestemmingsplan Zuidhoek

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0569.bpNKPzuidhoek-va01 en de daarbij behorende bijlagen

1.4 aanduiding

Een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden.

1.5 aanduidingsgrens

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.

1.6 bebouwing

Eén of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

1.7 bestemmingsgrens

de grens van een bestemmingsvlak.

1.8 bestemmingsvlak

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.

1.9 bijbehorend bouwwerk

Uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd en met de aarde verbonden bouwwerk met een dak.

1.10 bouwen

Het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk.

1.11 bouwwerk

Elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct, hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond en bestemd is om ter plaatse te functioneren.

1.12 gebouw

Elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt.

1.13 halfvrijstaande woning

De omschrijving van dit begrip is gewijzigd in:

"Een woning die onderdeel uitmaakt van een bouwmassa bestaande uit twee hoofdgebouwen."

1.14 overige begrippen

De overige begripsomschrijvingen van artikel 1 van het bestemmingsplan "Zuidhoek" blijven ongewijzigd van toepassing.

Artikel 2 Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1 de dakhelling

Het bepaalde in artikel 2.1 van het bestemmingsplan "Zuidhoek" blijft ongewijzigd van toepassing.

2.2 de goothoogte van een bouwwerk

Het bepaalde in artikel 2.2 van het bestemmingsplan Zuidhoek is als volgt aangevuld:

"met dien verstande dat in het geval van een lessenaarsdak het hoogste desbetreffende constructiedeel van de laagste goot bepalend is voor het meten van de goothoogte".

2.3 de inhoud van een bouwwerk

Het bepaalde in artikel 2.3 van het bestemmingsplan "Zuidhoek" blijft ongewijzigd van toepassing.

2.4 de bouwhoogte van een bouwwerk

Het bepaalde in artikel 2.4 van het bestemmingsplan "Zuidhoek" blijft ongewijzigd van toepassing.

2.5 de oppervlakte van een bouwwerk

Het bepaalde in artikel 2.5 van het bestemmingsplan "Zuidhoek" blijft ongewijzigd van toepassing.

2.6 bebouwingspercentage

Het bepaalde in artikel 2.6 van het bestemmingsplan "Zuidhoek" blijft ongewijzigd van toepassing.

2.7 ondergeschikte bouwdelen

Het bepaalde in artikel 2.7 van het bestemmingsplan "Zuidhoek" blijft ongewijzigd van toepassing.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 3 Groen

3.1 Bestemmingsomschrijving

De regels van artikel 3.1 van het bestemmingsplan "Zuidhoek" blijven ongewijzigd van toepassing.

3.2 Bouwregels

De regels van artikel 3.2 van het bestemmingsplan "Zuidhoek" blijven ongewijzigd van toepassing.

Artikel 4 Recreatie

4.1 Bestemmingsomschrijving

De regels van artikel 4.1 van het bestemmingsplan "Zuidhoek" blijven ongewijzigd van toepassing.

4.2 Bouwregels

De regels van artikel 4.2 van het bestemmingsplan "Zuidhoek" blijven ongewijzigd van toepassing.

4.3 Afwijken van de bouwregels

De regels van artikel 4.3 van het bestemmingsplan "Zuidhoek" blijven ongewijzigd van toepassing.

Artikel 5 Tuin

5.1 Bestemmingsomschrijving

De regels van artikel 5.1 van het bestemmingsplan "Zuidhoek" blijven ongewijzigd van toepassing.

5.2 Bouwregels

De regels van artikel 5.2 van het bestemmingsplan "Zuidhoek" blijven ongewijzigd van toepassing.

5.3 Specifieke gebruiksregels

De regels van artikel 5.3 van het bestemmingsplan "Zuidhoek" blijven ongewijzigd van toepassing.

Artikel 6 Tuin - Oeverzone

6.1 Bestemmingsomschrijving

De regels van artikel 6.1 van het bestemmingsplan "Zuidhoek" blijven ongewijzigd van toepassing.

6.2 Bouwregels

De regels van artikel 6.2 van het bestemmingsplan "Zuidhoek" blijven ongewijzigd van toepassing.

6.3 Specifieke gebruiksregels

De regels van artikel 6.3. van het bestemmingsplan "Zuidhoek" blijven ongewijzigd van toepassing.

Artikel 7 Verkeer

7.1 Bestemmingsomschrijving

De regels van artikel 7.1 van het bestemmingsplan "Zuidhoek" blijven ongewijzigd van toepassing.

7.2 Bouwregels

De regels van artikel 7.2 van het bestemmingsplan "Zuidhoek" blijven ongewijzigd van toepassing.

Artikel 8 Water

8.1 Bestemmingsomschrijving

De regels van artikel 8.1 van het bestemmingsplan "Zuidhoek" blijven ongewijzigd van toepassing.

8.2 Bouwregels

De regels van artikel 8.2 van het bestemmingsplan "Zuidhoek" blijven ongewijzigd van toepassing.

Artikel 9 Wonen - 1

9.1 Bestemmingsomschrijving

De regels van artikel 9.1 van het bestemmingsplan "Zuidhoek" blijven ongewijzigd van toepassing.

9.2 Bouwregels

De regels van artikel 9.2 van het bestemmingsplan "Zuidhoek" blijven ongewijzigd van toepassing.

9.3 Nadere eisen

De regels van artikel 9.3 van het bestemmingsplan "Zuidhoek" blijven ongewijzigd van toepassing.

Artikel 10 Wonen - 2

10.1 Bestemmingsomschrijving

De regels van artikel 10.1 van het bestemmingsplan "Zuidhoek" blijven ongewijzigd van toepassing.

10.2 Bouwregels

De regels van artikel 10.2 van het bestemmingsplan "Zuidhoek" blijven ongewijzigd van toepassing.

10.3 Nadere eisen

De regels van artikel 10.3 van het bestemmingsplan "Zuidhoek" blijven ongewijzigd van toepassing.

Artikel 11 Wonen - 3

11.1 Bestemmingsomschrijving

De regels van artikel 11.1 van het bestemmingsplan "Zuidhoek" blijven ongewijzigd van toepassing.

11.2 Bouwregels

De regels van artikel 11.2 van het bestemmingsplan "Zuidhoek" blijven ongewijzigd van toepassing.

11.3 Nadere eisen

De regels van artikel 11.3 van het bestemmingsplan "Zuidhoek" blijven ongewijzigd van toepassing.

Artikel 12 Wonen - 4

12.1 Bestemmingsomschrijving

De regels van artikel 12.1 van het bestemmingsplan "Zuidhoek" blijven ongewijzigd van toepassing.

12.2 Bouwregels

Het bepaalde in artikel 12.2.1, onder e, is vervangen door:

"de bouwhoogte mag niet meer dan 8,0 meter bedragen;"

De regels van artikel 12.2 van het bestemmingsplan "Zuidhoek" blijven voor het overige ongewijzigd van toepassing.

12.3 Nadere eisen

De regels van artikel 12.3 van het bestemmingsplan "Zuidhoek" blijven ongewijzigd van toepassing.

Artikel 13 Wonen - 5

13.1 Bestemmingsomschrijving

De regels van artikel 13.1 van het bestemmingsplan "Zuidhoek" blijven ongewijzigd van toepassing.

13.2 Bouwregels

Het bepaalde in artikel 13.2.3, onder d, is vervallen.

De regels van artikel 13.2 van het bestemmingsplan "Zuidhoek" blijven voor het overige ongewijzigd van toepassing.

13.3 Nadere eisen

De regels van artikel 13.3 van het bestemmingsplan "Zuidhoek" blijven ongewijzigd van toepassing.

Artikel 14 Wonen - 6

14.1 Bestemmingsomschrijving

De regels van artikel 14.1 van het bestemmingsplan "Zuidhoek" blijven ongewijzigd van toepassing.

14.2 Bouwregels

De regels van artikel 14.2 van het bestemmingsplan "Zuidhoek" blijven ongewijzigd van toepassing.

14.3 Nadere eisen

De regels van artikel 14.3 van het bestemmingsplan "Zuidhoek" blijven ongewijzigd van toepassing.

Artikel 15 Wonen - 7

15.1 Bestemmingsomschrijving

De regels van artikel 15.1 van het bestemmingsplan "Zuidhoek" blijven ongewijzigd van toepassing.

15.2 Bouwregels

De regels van artikel 15.2 van het bestemmingsplan "Zuidhoek" blijven ongewijzigd van toepassing.

15.3 Nadere eisen

De regels van artikel 15.3 van het bestemmingsplan "Zuidhoek" blijven ongewijzigd van toepassing.

Artikel 16 Wonen - 8

16.1 Bestemmingsomschrijving

De regels van artikel 16.1 van het bestemmingsplan "Zuidhoek" blijven ongewijzigd van toepassing.

16.2 Bouwregels

Het bepaalde in artikel 16.2.3, onder d, is vervallen.

De regels van artikel 16.2 van het bestemmingsplan "Zuidhoek" blijven voor het overige ongewijzigd van toepassing.

16.3 Nadere eisen

De regels van artikel 16.3 van het bestemmingsplan "Zuidhoek" blijven ongewijzigd van toepassing.

Artikel 17 Wonen - 9

17.1 Bestemmingsomschrijving

De regels van artikel 17.1 van het bestemmingsplan "Zuidhoek" blijven ongewijzigd van toepassing.

17.2 Bouwregels

Het bepaalde in artikel 17.2.3, onder d, is als volgt aangevuld: "tenzij het hoofdgebouw is voorzien van een volledig plat dak".

De regels van artikel 17.2 van het bestemmingsplan "Zuidhoek" blijven voor het overige ongewijzigd van toepassing.

17.3 Nadere eisen

De regels van artikel 17.3 van het bestemmingsplan "Zuidhoek" blijven ongewijzigd van toepassing.

Artikel 18 Wonen - 10

18.1 Bestemmingsomschrijving

De regels van artikel 18.1 van het bestemmingsplan "Zuidhoek" blijven ongewijzigd van toepassing.

18.2 Bouwregels

Het bepaalde in artikel 18.2.3, onder d, is als volgt aangevuld: "tenzij het hoofdgebouw is voorzien van een volledig plat dak".

De regels van artikel 18.2 van het bestemmingsplan "Zuidhoek" blijven voor het overige ongewijzigd van toepassing.

18.3 Nadere eisen

De regels van artikel 18.3 van het bestemmingsplan "Zuidhoek" blijven ongewijzigd van toepassing.

Artikel 19 Wonen - 11

19.1 Bestemmingsomschrijving

De regels van artikel 19.1 van het bestemmingsplan "Zuidhoek" blijven ongewijzigd van toepassing.

19.2 Bouwregels

Het bepaalde in artikel 19.2.1, onder a, is vervangen door:

"toegestaan zijn drie aaneengebouwde woningen, twee aaneengebouwde woningen en halfvrijstaande woningen"

De regels van artikel 19.2 van het bestemmingsplan "Zuidhoek" blijven voor het overige ongewijzigd van toepassing.

19.3 Nadere eisen

De regels van artikel 19.3 van het bestemmingsplan "Zuidhoek" blijven ongewijzigd van toepassing.

Hoofdstuk 3 Algemene regels

Artikel 20 Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

Artikel 21 Algemene gebruiksregels

21.1 Strijdig gebruik

De regels van artikel 21.1 van het bestemmingsplan "Zuidhoek" blijven ongewijzigd van toepassing.

21.2 Beroeps- of bedrijfsuitoefening aan huis

De regels van artikel 21.2 van het bestemmingsplan "Zuidhoek" blijven ongewijzigd van toepassing.

Artikel 22 Algemene afwijkingsregels

22.1 Afwijkingsmogelijkheden

De regels van artikel 22.1 van het bestemmingsplan "Zuidhoek" blijven ongewijzigd van toepassing.

22.2 Voorwaarden

De regels van artikel 22.2 van het bestemmingsplan "Zuidhoek" blijven ongewijzigd van toepassing.

Artikel 23 Algemene wijzigingsregels

23.1 Wijzigingsbevoegdheid 1

De regels van artikel 23.1 van het bestemmingsplan "Zuidhoek" blijven ongewijzigd van toepassing.

23.2 Wijzigingsbevoegdheid 2

De regels van artikel 23.2 van het bestemmingsplan "Zuidhoek" blijven ongewijzigd van toepassing.

23.3 Algemene wijzigingsbevoegdheid

De regels van artikel 23.3 van het bestemmingsplan "Zuidhoek" blijven ongewijzigd van toepassing.

Artikel 24 Algemene procedureregels

De regels van artikel 24 van het bestemmingsplan "Zuidhoek" blijven ongewijzigd van toepassing.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 25 Overgangsrecht

25.1 Overgangsrecht bouwwerken
 • a. Een bouwwerk, dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot:
  • 1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
  • 2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
 • b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van bepaalde onder a een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%.
 • c. Het bepaalde onder a is niet van toepassing op bouwwerken, die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.
25.2 Overgangsrecht gebruik
 • a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
 • b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het bepaalde in sub a te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
 • c. Indien het gebruik, bedoeld in het bepaalde onder a, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.
 • d. Het bepaalde onder a is niet van toepassing op het gebruik, dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Artikel 26 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan "Zuidhoek, 1e herziening''

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van  
         
 
21 april 2016          
         
  De voorzitter,     De griffier,    
  F. Buijserd     E.R. van Holthe