direct naar inhoud van Artikel 3 Groen
Plan: Zuidhoek
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0569.bpNKPzuidhoek-va01

Artikel 3 Groen

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. de aanleg en instandhouding van groenvoorzieningen;
  • b. actieve en passieve recreatie;
  • c. waterlopen en waterpartijen;
  • d. ter plaatse van de aanduiding 'speeltuin' tevens een speeltuin;

met de daarbij behorende:

  • e. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder (ondergrondse) waterzuiveringsinstallaties;
  • f. fiets- en wandelpaden.

3.2 Bouwregels
3.2.1 Gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

3.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

  • a. de bouwhoogte van terreinafscheidingen mag niet meer dan 2 meter bedragen;
  • b. de bouwhoogte van speelvoorzieningen mag niet meer dan 5 meter bedragen;
  • c. de bouwhoogte van lichtmasten mag niet meer dan 6 meter bedragen;
  • d. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 3 meter bedragen.