direct naar inhoud van Artikel 8 Water
Plan: Zuidhoek
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0569.bpNKPzuidhoek-va01

Artikel 8 Water

8.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. waterberging;
  • b. waterhuishouding;
  • c. waterlopen en waterwegen;
  • d. natuurlijke oevers;
  • e. vijvers;
  • f. grenzend aan de bestemming Tuin - Oeverzone, zoals bepaald in Artikel 6, het afmeren van één recreatievaartuig uitsluitend evenwijdig aan de oeverlijn.

met de daarbij behorende:

  • g. (kunst)werken, zoals bruggen ten behoeve van langzaam verkeer;
  • h. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zoals meerpalen.

8.2 Bouwregels
8.2.1 Gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

8.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

  • a. steigers zijn niet toegestaan, behoudens ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van water - steiger 1' en 'specifieke vorm van water - steiger 2', mits wordt voldaan aan de regels zoals opgenomen in onderstaand schema:

  maximale oppervlakte   maximale diepte vanaf de oever   maximale bouwhoogte boven peil  
'specifieke vorm van water - steiger 1'   30 m2   15 m   0,5 m  
'specifieke vorm van water - steiger 2'   150 m2   10 m   0,5 m  

  • b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag niet meer dan 2 m bedragen.