direct naar inhoud van 1.3 Leeswijzer
Plan: Zuidhoek
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0569.bpNKPzuidhoek-va01

1.3 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 is de huidige situatie van het plangebied en omgeving beschreven. Hoofdstuk 3 geeft het relevante rijks-, provinciaal, regionaal en gemeentelijk beleid ten behoeve van de voorgenomen ontwikkeling weer. Vervolgens is in hoofdstuk 4 het voorgenomen plan beschreven. Hoofdstuk 5 beschrijft de randvoorwaarden ten aanzien van de verschillende relevante milieu- en gebiedsaspecten. De juridische aspecten staan beschreven in hoofdstuk 6. Ten slotte wordt in hoofdstuk 7 respectievelijk de economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid beschreven.