direct naar inhoud van 5.5 Bodem
Plan: Zuidhoek
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0569.bpNKPzuidhoek-va01

5.5 Bodem

Voor het plangebied zijn recent en in het verleden verschillende bodemonderzoeken uitgevoerd. Op basis van de diverse onderzoeken is geconstateerd dat er ter plaatse van de voormalige stortplaats 'Zuideinde' een ernstige verontreiniging bestaat.

In de beschikking van 10 december 2000, kenmerk DWM/175340, is vastgesteld dat sprake is van een geval van ernstige verontreiniging in de bodem. De sanering van deze verontreiniging wordt in de beschikking als urgent beschouwd op grond van humane en ecologische risico’s.

Voor de sanering zijn reeds twee saneringsplannen opgesteld, waarop is beschikt door Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland:

  • Saneringsplan De Roerdomp te Nieuwkoop, projectnummer 179392, rev 3, 14 maart 2008, Oranjewoud;
  • Deelsaneringsplan Voorwetering en voormalige stortplaats Zuideinde (deellocatie Meijepark) te Nieuwkoop, 27 april 2001, projectnummer 55480, Oranjewoud.

De sanering die uitgevoerd wordt, bestaat uit het aanbrengen van een leeflaag, waardoor contact met de verontreinigde stortplaats wordt voorkomen. De leeflaag bestaat uit zand, klei of teelaarde. Hiermee wordt het plangebied geschikt gemaakt voor de nieuwe functies.

Conclusie

Het aspect bodem vormt geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling.