direct naar inhoud van 5.8 Archeologie
Plan: Zuidhoek
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0569.bpNKPzuidhoek-va01

5.8 Archeologie

Op basis van de provinciale kaart 'Cultuurhistorische Atlas' is nagegaan welke archeologische trefkans het plangebied heeft. Met als doel na te gaan of nader onderzoek uitgevoerd dient te worden naar het aspect archeologie. In figuur 5.3 is een uitsnede van de Cultuurhistorische Atlas weergegeven. Voor het onderhavige plangebied geldt een kleine kans op archeologische sporen.

Op grond van de provinciale Nota Archeologie is in gebieden van lage waarde het verrichten van archeologisch onderzoek niet verplicht. Mocht tijdens het uitvoeren van grondroerende werkzaamheden op de betreffende locatie toch archeologische waarden aan het licht komen, dan is men op grond van de huidige Monumentenwet verplicht dit te melden aan het bevoegd gezag.

afbeelding "i_NL.IMRO.0569.bpNKPzuidhoek-va01_0013.jpg"

Figuur 5.3: Uitsnede Cultuurhistorische Atlas provincie Zuid-Holland