direct naar inhoud van 7.1 Economische uitvoerbaarheid
Plan: Zuidhoek
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0569.bpNKPzuidhoek-va01

7.1 Economische uitvoerbaarheid

De planontwikkeling en -uitvoering is een initiatief van de gemeente Nieuwkoop. De gemeente heeft een sluitende exploitatie, waarbij tevens een geldbedrag gereserveerd is voor eventuele planschade.

In de 'Grondexploitatiewet', welke onderdeel uitmaakt van de Wet ruimtelijke ordening, staat aangegeven dat de kosten van openbare voorzieningen door de gemeente verhaald dienen te worden bij de uitgifte van grond. De gemeente Nieuwkoop geeft de grond zelf uit en zorgt dan ook voor de kosten verevening voor de openbare voorzieningen en de sanering van de grond. Er is daarom geen exploitatieplan nodig.

Geconcludeerd wordt dat het plan economisch uitvoerbaar wordt geacht.