Type plan: wijzigingsplan
Naam van het plan: Westkanaalweg 55 en 56 b Ter Aar
Status: ontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.0569.wpTARWKW55en56b-ON01

Regels

1 Inleidende regels
Artikel 1 Begrippen
1.1 plan
het wijzigingsplan Westkanaalweg 55 en 56 b Ter Aar met identificatienummer NL.IMRO.0569.wpTARWKW55en56b-ON01 van de Gemeente Nieuwkoop.
1.2 bestemmingsplan
de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende
bijlagen.
 
Voor de overige begrippen wordt verwezen naar de planregels van bestemmingsplan ‘Glastuinbouw’ dat
de gemeenteraad van Nieuwkoop heeft vastgesteld op 28 maart 2013.
 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0569.BPGlastuinbouwva02/
r_NL.IMRO.0569.BPGlastuinbouw-va02_index.html
 
Artikel 2 Wijze van meten
Voor Wijze van meten wordt verwezen naar de planregels van bestemmingsplan ‘Glastuinbouw’ dat de gemeenteraad van Nieuwkoop heeft vastgesteld op 28 maart 2013.
 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0569.BPGlastuinbouwva02/
r_NL.IMRO.0569.BPGlastuinbouw-va02_index.html
2 Bestemmingsregels
Artikel 3 Wonen
Voor het artikel Wonen wordt verwezen naar artikel 18 Wonen van de planregels van bestemmingsplan
‘Glastuinbouw’ dat de gemeenteraad van Nieuwkoop heeft vastgesteld op 28 maart 2013 met dien verstande dat de hoofdgebouwen slechts mogen worden gebouwd binnen de bouwvlakken als aangeduid op de percelen Westkanaalweg 55 en 56b.
 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0569.BPGlastuinbouwva02/
r_NL.IMRO.0569.BPGlastuinbouw-va02_index.html
Artikel 4 Waarde - Archeologie - 3
Voor het artikel Waarde - Archeologie - 3 artikel 23 Waarde – Archeologie – 3 van
de planregels van bestemmingsplan ‘Glastuinbouw’ dat de gemeenteraad van Nieuwkoop heeft
vastgesteld op 28 maart 2013.
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0569.BPGlastuinbouwva02/
r_NL.IMRO.0569.BPGlastuinbouw-va02_index.html
Artikel 5 Waterstaat - Waterkering
Voor het artikel Waterstaat - Waterkering wordt verwezen naar artikel 24 Waterstaat – Waterkering van
de planregels van bestemmingsplan ‘Glastuinbouw’ dat de gemeenteraad van Nieuwkoop heeft
vastgesteld op 28 maart 2013.
 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0569.BPGlastuinbouwva02/
r_NL.IMRO.0569.BPGlastuinbouw-va02_index.html
3 Algemene regels
Voor de Algemene regels wordt verwezen naar wordt verwezen naar hoofdstuk 3 van de planregels van
bestemmingsplan ‘Glastuinbouw’ dat de gemeenteraad van Nieuwkoop heeft vastgesteld op 28 maart
2013.
 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0569.BPGlastuinbouwva02/
r_NL.IMRO.0569.BPGlastuinbouw-va02_index.html
Artikel 6 Algemene aanduidingsregels
6.1 Zone - concentratiegebied
Voor het artikel 'Zone - concentratiegebied' wordt verwezen naar artikel 28.1 Zone - concentratiegebied
van de planregels van bestemmingsplan 'Glastuinbouw' dat de gemeenteraad van Nieuwkoop heeft
vastgesteld op 28 maart 2013.
 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0569.BPGlastuinbouwva02/
r_NL.IMRO.0569.BPGlastuinbouw-va02_index.html
4 Overgangs- en slotregels
Artikel 7 Overgangsrecht
Voor de Algemene regels wordt verwezen naar wordt verwezen naar artikel 31 van de planregels van
bestemmingsplan ‘Glastuinbouw’ dat de gemeenteraad van Nieuwkoop heeft vastgesteld op 28 maart
2013.
 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0569.BPGlastuinbouwva02/
r_NL.IMRO.0569.BPGlastuinbouw-va02_index.html
Artikel 8 Slotregel
Deze regels worden aangehaald als:
Regels van het wijzigingsplan Westkanaalweg 55 en 56 b Ter Aar.
Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwkoop bij besluit van …………... 2016
 
mr. G.G.G. Slooters
F. Buijserd
secretaris
burgemeester